Cách trộn thư trong Word bằng add-ins Tummo Utilities

Home » Tin tức

Cách trộn thư trong Word bằng add-ins Tummo Utilities

Mọi người đều biết đến công cụ trộn thư Mail Merge nổi tiếng của Word, khi dùng cho các ứng dụng đơn giản thì chúng khá dễ nhưng trong trường hợp chúng ta sử dụng trộn thư theo kết cấu cao cấp hơn thì Mail Merge trở thành một sự ám ảnh thật sự:

- Trộn thư có hình ảnh

- Trộn thư có chuyển số thành chữ

- Định dạng ngày tháng trong trộn thư: Ví dụ, chuyển từ định dạng ngày rút gọn: 21/21/2012 thành kiểu chữ ngày…tháng…năm….

- Trộn nhiều thư trên 1 trang giấy để tiết kiệm giấy

Cách trộn thư trong Word

Hôm nay! Chỉ bằng vài thao tác đơn giản cùng với sự giúp sức của bộ siêu công cụ Tummo Utilities, chúng ta sẽ có các tờ báo cáo, các hợp đồng, các nhãn hàng, các phiếu lương… siêu đẹp, siêu nhanh, siêu tiện lợi và rất tiết kiệm thời gian.

cách trộn thư không bị lỗi font

*Các tác vụ chuyển đổi giá trị đối số

Ví dụ chúng ta có một bảng Excel với các thông tin: Họ và tên, hình đại diện, năm sinh, số tiền, ngày báo cáo

- Để hình ảnh được hiển thị trên các báo cáo, chúng ta phải chuyển đổi cột thành kiểu <hình ảnh>  trên thanh tác vụ.

- Để chuyển đổi số thành chữ, ta phải sử dụng tác vụ <chuyển số thành chữ>

- Để có được kiểu ngày tháng theo định dạng: ngày…tháng…năm, chúng ta phải dùng tác vụ <ngày tháng>

trộn nhiều thư trên 1 trang giấy

Định dạng trang in

Phần in báo cáo có vài thông số như sau:

-Thêm trang cho mỗi row: Là chúng ta sẽ in mỗi nhãn trên 1 trang giấy
- In liên tục …… nhãn / trang: Là số lượng nhãn mà chúng ta muốn in trên 1 trang giấy.
- In từ dòng …… đến dòng …..: Nghĩa là giới hạn số lượng dòng muốn in báo cáo

Đánh giá

Như vậy, với add-ins Tummo Utilities bạn sẽ khắc phục được các nhược điểm của công cụ mail merge.

- Trộn thư không bị lỗi ngày tháng
- Không lo định dạng ngày tháng trong trộn thư
- Không lo trộn thư bị lỗi font
- Hỗ trợ trộn thư có hình ảnh

Download

Tải add-ins Tummo Utilities