Learn Pali with Dhammapada

Xuất bản ngày:

TummosoftLearn Pali with Dhammapada

| ✔ Publish: Tummosoftware

Học tiếng Pali với Kinh Pháp Cú (Learn Pali with Dhammapada) là ứng dụng trợ giúp Phật Tử học tiếng Pali với Kinh Pháp Cú.

Ứng dụng Học tiếp Pali với Kinh pháp cú có những lợi ích sau:;

Luyện pháp âm Pali; Luyện nghe kinh Pháp Cú; Có tiếng Việt và tiếng Anh;

Hãy tải ứng dụng Pali Keyboard từ Google Play

Chi tiết

       

Phần mềm mới

Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt
Tummo Spell 2019 là Add-in kiểm tra lỗi chính tả miễn phí, thích hợp cho Word 2007 - 2019...