Pali Dictionary

Xuất bản ngày:

TummosoftPali Dictionary

| ✔ Publish: Tummosoftware

Pali Dictionary là ứng dụng trợ giúp Phật tử Nam Tông tra cứu dữ liệu từ điển Pali trên các thiết bị Android;

Ứng dụng của chúng tôi có những đặc điểm sau;

Hơn 1.00.000 từ vựng Hỗ trợ các ngôn ngữ: Anh, Việt, Miến Điện, Trung Quốc; Có chức năng học từ vựng; Thêm chức năng ghi chú cho thực hành tiếng Pali;

Hãy tải ứng dụng Pali Keyboard từ Google Play

Chi tiết

       

Phần mềm mới

Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt
Tummo Spell 2019 là Add-in kiểm tra lỗi chính tả miễn phí, thích hợp cho Word 2007 - 2019...