Pali keyboard

Xuất bản ngày:

TummosoftPali Keyboard

✔ Publish: Tummosoftware

Pali Keyboard là ứng dụng trợ giúp cho Phật tử Nam Tông gõ tiếng Pali trên các ứng dụng Android;

Hãy tải ứng dụng Pali Keyboard từ Google Play

Chi tiết

       

Phần mềm mới

Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt
Tummo Spell 2019 là Add-in kiểm tra lỗi chính tả miễn phí, thích hợp cho Word 2007 - 2019...