Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt tốt nhất

Home » Tin tức

Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt tốt nhất

Hiện nay, các phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt thường có 2 dạng: phần mềm chính tả online và phần mềm soát lỗi offline. Dưới đây chúng tôi sẽ đánh giá về những ưu nhược điểm của 2 dòng phần mềm kiểm tra chính tả hiện nay.

Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả online: Lợi bất cập hại

Nếu bạn là một người soạn thảo văn bản bình thường và không cần lo lắng về việc lộ bí mật văn bản thì rất tốt, bạn có thể sử dụng cả phần mềm soát lỗi chính tả online và offline.

Nhược điểm lớn nhất của phần mềm kiểm tra lỗi chính tả online đó chính là nó chỉ có khả năng kiểm tra các loại văn bản ngắn, nếu văn bản lớn hơn thì quá trình kiểm tra của nó rất mất thời gian.

Hơn nữa, cách hoạt động của các phần mềm kiểm tra chính tả online chính là tải văn bản của lên máy chủ và sau đó tiến hành soát lỗi trên máy chủ. Quá trình thực hiện tương đối đơn giản nhưng nếu như các trang check lỗi chính tả online này "tạm giữ" trái phép văn bản của bạn mà không xóa nó đi. Vậy thì, nếu như nó chiếm giữ thì vấn đề gì sẽ xảy ra? Rất khó nói!

Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả offline: Ưu điểm vượt trội

Tummo Spell là một phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt được phát triển từ 4 năm nay, chúng tôi thừa sức về kỹ thuật để làm các chức năng sóat lỗi, cập nhật từ hệ thống services. Nhưng chúng tôi nhận thức được rằng, vấn đề bí mật văn bản rất quan trọng nên hạn chế sử dụng cách thức truyền văn bản của người dùng lên máy chủ.

Ngoài vấn đề gìn giữ sự an toàn văn bản cho người dùng, hiện nay, trải qua nhiều chu kỳ phát triển thì phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt Tummo Spell đã có được khả năng nhận diện đến 85% các lỗi chính tả trong văn bản.

Mời bạn tải về phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt Tummo Spell 2019 tại đây: Link tải Tummo Spell 2019