Phần mềm Plaxis

Phần mềm Plaxis là ứng dụng trợ giúp phân tích sự biến dạng và ổn định trong các bài toán địa kỹ thuật như bài toán về mái dốc và các dạng công trình ngầm như đường hầm giao thông, đường tàu điện ngầm...

Phần mềm Plaxis

Giới thiệu về phần mềm Plaxis

Phần mềm Plaxis 2D có 3 module chính: PLAXIS Dynamics, PLAXIS PlaxFlow và PLAXIS Thermal.

* Module Plaxis 2D: Có chức năng dùng để phân tích độ lún của móng, dự tính quá trình thi công hố đào, tính toán sự biến dạng của đê sông …

* Module PlaxFlow: Cung cấp chức năng tính toán bài toán thấm ổn định, không ổn định trong môi trường bão hòa, không bão hòa và điều kiện biên thay đổi theo thời gian. Chức năng PlaxFlow có thể kết hợp với Plaxis 2D dùng để tính toán về sự biến dạng và tính ổn định của áp lực nước lỗ rỗng và dòng thấm.

* Plaxis 3D Tunnel: Có chức năng giúp người dùng phân tích quá trình thi công hầm theo công nghệ NATM.

So với các bộ phần mềm cùng chức năng như Geostudio, phần mềm Plaxis có các tính năng vượt trội hơn:

* Xem xét sự tương tác giữa kết cấu với nền đất;

* Mô phỏng bài toán theo quá trình thi công (Staged construction);

* Tính toán theo thời gian;

* Tính toán dòng thấm;

* Tính toán bài toán tải trọng động;

* Tính toán c-phi reduction technique;

* Tạo lưới dễ dàng;

Download phần mềm Plaxis

Link: https://www.plaxis.com/product/plaxis-2d/