Thanh Tịnh Ðạo

Xuất bản ngày:

TummosoftThanh Tịnh Ðạo

✔ Publish: Tummosoftware

Ứng dụng Thanh Tịnh Đạo là app trợ giúp phật tử xem bộ kinh Thanh Tịnh Đạo (The Path of purification) của sư Thượng toạ Nànamoli

Hãy tải ứng dụng Pali Keyboard từ Google Play

Chi tiết

       

Phần mềm mới

Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt
Tummo Spell 2019 là Add-in kiểm tra lỗi chính tả miễn phí, thích hợp cho Word 2007 - 2019...