Tìm và thay thế font chữ – màu sắc trong Word

Home » Tin tức

Tìm và thay thế font chữ – màu sắc trong Word

Nếu bạn đang có một tài liệu Word dài 200 trang và bạn có ý định thay thế font chữ hay màu sắc cho nó. Và điều duy nhất bạn có thể làm với Word là lần mò từng trang, tìm kiếm các đoạn văn cần thiết, rồi hiệu chỉnh font, rồi thay đổi màu sắc... cho đến khi bạn mệt lờ người mà công việc chẳng đến đâu.

Cùng với hàng chục công cụ tiện ích cho Word, Tummo Utilities trong phiên bản 1.0.3 đã bổ sung một tính năng vô cùng hữu ích: tìm kiếm font chữ trong Word.

Công cụ tìm kiếm font chữ hữu ích khi bạn muốn thay thế font chữ, size chữ, màu sắc trong văn bản mà những đoạn paragraph này không nằm cùng phân đoạn. Thay vì mất công sức lựa chọn từng đoạn và thay đổi từng chút một như mặc định trong Word, với Tummo Utilities bạn chỉ cần lựa chọn:
- Font chữ cần tìm;

- Và xác định các thuộc tính sẽ áp dụng thay đổi như: font, kích cỡ, màu sắc.
Tummo Utilities sẽ tự động duyệt từng đoạn văn và thay thế bằng kết quả đã xác định

Video