Từ điển Việt Anh online

a ha tiếng Anh là gì?

a ha nghĩa tiếng Anh


[a ha]
 aha; ha
 A ha! Tên trộm bị cảnh sát tóm rồi!
 Ha! The thief is caught by the police!
 A ha! Cô gái xinh quá!
 Aha! What a pretty girl!

aha


US UK

[ɑ:hɑ:]
thán từ
 a ha!, ha ha!