Từ điển Việt Anh online

ốc anh vũ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

 • anh
 • anh chàng
 • anh chị
 • anh chị em ruột
 • anh chồng
 • anh cả
 • anh dũng
 • anh em
 • anh em cùng cha khác mẹ
 • anh em cùng mẹ khác cha
 • anh em cọc chèo
 • anh em khinh trước, làng nước khinh sau
 • anh em kết nghĩa
 • anh em ruột
 • anh em sinh đôi
 • anh em đồng hao
 • anh hai
 • anh hoa
 • anh hào
 • anh hùng
 • anh hùng ca
 • anh hùng chiến tranh
 • anh hùng dân tộc
 • anh hùng hào kiệt
 • anh hùng lao động
 • anh hùng liệt sĩ
 • anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
 • anh hùng quân đội
 • anh hùng rơm
 • anh họ
 • anh kiệt
 • anh linh
 • anh minh
 • Anh ngữ
 • anh nhi
 • anh nuôi
 • anh quân
 • anh ruột
 • anh rể
 • anh ta
 • anh thư
 • anh thảo
 • anh tuấn
 • anh tài
 • anh tú
 • anh túc
 • anh vàng
 • Anh văn
 • anh vũ
 • anh vợ
 • anh ách
 • anh ánh
 • anh đào
 • anh ấy
 • bảo anh
 • bậc đàn anh
 • bọn anh
 • bồ công anh
 • cha anh
 • chim hoàng anh
 • chim vàng anh
 • cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ nói anh là ai
 • các anh
 • cây bồ công anh
 • cộng đồng nói tiếng Anh
 • dặm Anh
 • dục anh
 • dục anh đường
 • gần chùa gọi bụt bằng anh
 • hoa anh đào
 • hoa kim anh
 • Hội đồng Anh
 • khối bảng Anh
 • kim anh
 • Liên hiệp Anh
 • liền anh
 • mẫu Anh
 • mặt trời không bao giờ lặn ở đế quốc Anh
 • ngọc thạch anh
 • ngọc thạch anh đỏ
 • ngọn gió nào đưa anh đến đây?
 • ngữ anh
 • nhà trâm anh
 • no anh ách
 • nếu tôi là anh
 • nữ anh hùng
 • quyền Anh
 • rượu anh đào
 • tay anh hùng
 • thiên anh hùng ca
 • thạch anh
 • thạch anh vàng
 • thạch anh đỏ
 • tinh anh
 • trai anh hùng, gái thuyền quyên
 • trâm anh
 • trâm anh thế phiệt
 • tổ anh nuôi
 • tức anh ách
 • tử anh
 • tử thạch anh
 • vai anh
 • vàng anh
 • vân anh
 • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen
 • yến anh
 • ông anh
 • đàn anh
 • đại anh hùng
 • đảng anh em
 • đầy anh ách
 • đồng hồ thạch anh
 • ốc anh vũ