Từ điển Việt Anh online

bàn chải tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn chải]
 brush
 Bàn chải đánh răng
 Toothbrush
 Bàn chải giặt đồ
 Clothes-brush
 Bàn chải tóc
 Hairbrush