Từ điển Việt Anh online

bác học tiếng Anh là gì?

bác học nghĩa tiếng Anh


[bác học]
tính từ
 scholarly, learned
 lối hành văn bác học
 a scholarly style

tính từ


US UK