Từ điển Việt Anh online

bách chu niên tiếng Anh là gì?

bách chu niên nghĩa tiếng Anh


[bách chu niên]
 (từ cũ, nghĩa cũ) century; centenary, centennial

(từ cũ, nghĩa cũ) century


US UK