Từ điển Việt Anh online

bách khoa tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách khoa]
 encyclopaedic
 Kiến thức bách khoa
 Universal/encyclopaedic knowledge
 Khối óc bách khoa
 Encyclopaedic brain