Từ điển Việt Anh online

bách khoa toàn thư tiếng Anh là gì?

bách khoa toàn thư nghĩa tiếng Anh


[bách khoa toàn thư]
 encyclopedia

encyclopedia


US UK

[en,saiklou'pi:djə]
 Cách viết khác:
 encyclopaedia
[en,saiklou'pi:djə]
danh từ
 bộ sách bách khoa
 sách giáo khoa về kiến thức chung