Từ điển Việt Anh online

bách nghệ tiếng Anh là gì?

bách nghệ nghĩa tiếng Anh


[bách nghệ]
danh từ
 arts and crafts; a hundred trades

danh từ


US UK