Từ điển Việt Anh online

bách tán tiếng Anh là gì?

bách tán nghĩa tiếng Anh


[bách tán]
 (thực vật) Araucaria.

(thực vật) Araucaria.


US UK