Từ điển Việt Anh online

bánh đậu xanh tiếng Anh là gì?

bánh đậu xanh nghĩa tiếng Anh


[bánh đậu xanh]
danh từ
 cakes made of ground green lentils

danh từ


US UK