Từ điển Việt Anh online

bánh đa nem tiếng Anh là gì?

bánh đa nem nghĩa tiếng Anh


[bánh đa nem]
danh từ
 rice sheet (used to roll fried meat roll), rice paper (used to roll Saigon meat rolls)

danh từ


US UK