Từ điển Việt Anh online

bánh bích quy tiếng Anh là gì?

bánh bích quy nghĩa tiếng Anh


[bánh bích quy]
 như bánh quy

như bánh quy


US UK