Từ điển Việt Anh online

bánh bông lan tiếng Anh là gì?

bánh bông lan nghĩa tiếng Anh


[bánh bông lan]
danh từ
 sponge cake

danh từ


US UK