Từ điển Việt Anh online

bánh gio tiếng Anh là gì?

bánh gio nghĩa tiếng Anh


[bánh gio]
 như bánh tro
 lime-water dumplings

như bánh tro


US UK