Từ điển Việt Anh online

bánh kẹo tiếng Anh là gì?

bánh kẹo nghĩa tiếng Anh


[bánh kẹo]
danh từ
 confectionary
 nhà máy bánh kẹo
 Candy factory

danh từ


US UK