Từ điển Việt Anh online

bánh mảnh cộng tiếng Anh là gì?

bánh mảnh cộng nghĩa tiếng Anh


[bánh mảnh cộng]
danh từ
 green-coloured pastry

danh từ


US UK