Từ điển Việt Anh online

bánh quế tiếng Anh là gì?

bánh quế nghĩa tiếng Anh


[bánh quế]
danh từ
 waffle, cinnamon pie

danh từ


US UK