Từ điển Việt Anh online

bánh sừng bò tiếng Anh là gì?

bánh sừng bò nghĩa tiếng Anh


[bánh sừng bò]
danh từ
 Crescent roll, croissant

danh từ


US UK