Từ điển Việt Anh online

bánh tây tiếng Anh là gì?

bánh tây nghĩa tiếng Anh


[bánh tây]
 như bánh mì

như bánh mì


US UK