Từ điển Việt Anh online

bánh trung thu tiếng Anh là gì?

bánh trung thu nghĩa tiếng Anh


[bánh trung thu]
 mid-autumn festival pie; moon cake

mid-autumn festival pie


US UK