Từ điển Việt Anh online

báo phục tiếng Anh là gì?

báo phục nghĩa tiếng Anh


[báo phục]
 như trả thù

như trả thù


US UK