Từ điển Việt Anh online

báo tường tiếng Anh là gì?

báo tường nghĩa tiếng Anh


[báo tường]
 wall-newspaper

wall-newspaper


US UK