Từ điển Việt Anh online

bát phương tiếng Anh là gì?

bát phương nghĩa tiếng Anh


[bát phương]
danh từ
 the eight directions

danh từ


US UK