Từ điển Việt Anh online

bây chừ tiếng Anh là gì?

bây chừ nghĩa tiếng Anh


[bây chừ]
 (từ cũ, nghĩa cũ hoặc tiếng địa phương) như bây giờ

(từ cũ, nghĩa cũ hoặc tiếng địa phương) như bây giờ


US UK