Từ điển Việt Anh online

béo phì tiếng Anh là gì?

béo phì nghĩa tiếng Anh


[béo phì]
 obese

obese


US UK

[ou'bi:s]
tính từ
 béo phị, rất mập (về người)
 như fat