Từ điển Việt Anh online

béo phệ tiếng Anh là gì?

béo phệ nghĩa tiếng Anh


[béo phệ]
 obese, pot-bellied, paunchy

obese, pot-bellied, paunchy


US UK