Từ điển Việt Anh online

bình phương tiếng Anh là gì?

bình phương nghĩa tiếng Anh


[bình phương]
 (toán học) square
 9 là bình phương của 3
 Nine is the square of three
 3 bình phương bằng 9
 Three squared is nine

(toán học) square


US UK