Từ điển Việt Anh online

bóng chuyền tiếng Anh là gì?

bóng chuyền nghĩa tiếng Anh


[bóng chuyền]
 volleyball
 Vận động viên bóng chuyền
 Volleyball player; volleyballer

volleyball


US UK

['vɔlibɔ:l]
danh từ
 (thể dục,thể thao) bóng chuyền