Từ điển Việt Anh online

bô lô ba la tiếng Anh là gì?

bô lô ba la nghĩa tiếng Anh


[bô lô ba la]
 at random
 nói bô lô ba la
 speak at random; for fun (without ground)

at random


US UK

thành ngữ random
 at random
 ngẫu nhiên, tình cờ, hú hoạ
 to draw the winning numbers at random
 rút ra số trúng một cách hú hoạ
 to open a book at random
 mở đại ra một trang sách
 to speak at random
 nói bậy bạ
 to shoot/fire at random
 bắn càn, bắn bừa bãi