Từ điển Việt Anh online

búp măng tiếng Anh là gì?

búp măng nghĩa tiếng Anh


[búp măng]
 (ngón tay búp măng) fingers

(ngón tay búp măng) fingers


US UK