Từ điển Việt Anh online

bạc tình tiếng Anh là gì?

bạc tình nghĩa tiếng Anh


[bạc tình]
 unfaithful in love

unfaithful in love


US UK