Từ điển Việt Anh online

bạch bì tiếng Anh là gì?

bạch bì nghĩa tiếng Anh


[bạch bì]
 albino

albino


US UK

[æl'bi:nou]
danh từ, số nhiều albinos
 người hoặc súc vật sinh ra không có sắc tố màu ở da và tóc, lông (đều trắng) và ở mắt (màu hồng); người hoặc súc vật bị chứng bạch tạng