Từ điển Việt Anh online

bạch chủng tiếng Anh là gì?

bạch chủng nghĩa tiếng Anh


[bạch chủng]
danh từ
 the White Race

danh từ


US UK