Từ điển Việt Anh online

bạch cung tiếng Anh là gì?

bạch cung nghĩa tiếng Anh


[Bạch cung]
danh từ
 White House

danh từ


US UK