Từ điển Việt Anh online

bạch kim tiếng Anh là gì?

bạch kim nghĩa tiếng Anh


[bạch kim]
danh từ
 platinum

danh từ


US UK