Từ điển Việt Anh online

bạch viên tiếng Anh là gì?

bạch viên nghĩa tiếng Anh


[bạch viên]
danh từ
 white monkey

danh từ


US UK