Từ điển Việt Anh online

bạn nghịch tiếng Anh là gì?

bạn nghịch nghĩa tiếng Anh


[bạn nghịch]
danh từ
 rebel

danh từ


US UK