Từ điển Việt Anh online

bản triều tiếng Anh là gì?

bản triều nghĩa tiếng Anh


[bản triều]
danh từ
 ruling dynasty

danh từ


US UK