Từ điển Việt Anh online

bậc tam cấp tiếng Anh là gì?

bậc tam cấp nghĩa tiếng Anh


[bậc tam cấp]
 three-step staircase

three-step staircase


US UK