Từ điển Việt Anh online

bập bà bập bùng tiếng Anh là gì?

bập bà bập bùng nghĩa tiếng Anh


[bập bà bập bùng]
 incessantly crescendo and diminuendo, the sound of a tambourine

incessantly crescendo and diminuendo, the sound of a tambourine


US UK