Từ điển Việt Anh online

bập bềnh tiếng Anh là gì?

bập bềnh nghĩa tiếng Anh


[bập bềnh]
động từ
 to bob; float
 chiếc thuyền bập bềnh trên sông
 the boat was bobbing on the river
 bập bà bập bềnh
 to bob unceasingly

động từ


US UK