Từ điển Việt Anh online

bập bồng tiếng Anh là gì?

bập bồng nghĩa tiếng Anh


[bập bồng]
động từ
 to rock, swing (bập bà bập bồng)

động từ


US UK